ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಋ, ೠ”

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸವಾಲು. ಕಥೆ/ಕವನ/ಚುಟುಕು/ಸಂಭಾಷಣೆ/ಮಾಹಿತಿ/ಚಿತ್ರ/ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ/ನಾಟಕದ ತುಂಡು/ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. #ಕನ್ನಡವರ್ಣಮಾಲೆಸವಾಲು ನ೦ತರದ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗು ಸ್ವರ: "ಋ" , ( "ೠ" - ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ … Continue reading ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಋ, ೠ”

Advertisements

The Mystery Blogger Award

I am very much glad to receive my first nomination for Blogger award. I have been nominated to Mystery Blogger Award by Anshu. I am very much grateful to her. I got to know her in AtoZ this year challenge and her Novella series was awesome, her fiction writing is super cool. Here is the … Continue reading The Mystery Blogger Award

Zoo to biological park – Bannerghatta National Park #AtoZchallenge

Bannerghatta National Park Bangalore had vision to have a Biological Recreation Center very close to the city in the midst of the forests in the valley of the famous Champakadhama hills inside the Bannerghatta National Park. Hence created a mini zoo in 1972 which gradually grew to very vast National park with zoo, safari, parks. I … Continue reading Zoo to biological park – Bannerghatta National Park #AtoZchallenge

Yakshagana – Theatre art #AtoZchallenge

It is traditional theatre art which consist of dance, music, dialogues with beautiful costumes, head-dresses(Kireeta) and face paints. The meaning of word is Songs(Gana) of Yaksha(nature-spirits, caretakers of the natural treasures hidden in the earth and tree roots). This form of theatre art mainly found in the Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada districts of Karnataka. … Continue reading Yakshagana – Theatre art #AtoZchallenge