Refreshing Sunday Morning

This tree was a checkpoint for my son BP to stop at this point for his first time cycling on road. He was practicing the balancing two wheels of the cycle by himself from a couple of weeks in the parking area of our apartment. Now that, I wanted him to experience and face the … Continue reading Refreshing Sunday Morning

Appreciation and Acknowledgment

It's a great thought and exercise to appreciate and acknowledge individuals. This exercise is a great start to a new year. Thank you V.J for hosting this exercise. Here are the steps for this exercise: Choose 1 – 3 bloggers that you wish to appreciate and acknowledge.State your gratitude for that person by choosing one … Continue reading Appreciation and Acknowledgment

ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ

ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಕಾಫೀ ಶಾಪಿಗೆ ಹೊರಟ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಒಳಗೆ ನೆಡೆದ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ. "ಬುದ್ದಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬರು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ "ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು" ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ. "ಇಂದು ಏನಾದರು ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತೆ … Continue reading ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ರಹಸ್ಯ